Wyzwania dla Geopolityki

geo-banner

Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Wyzwania dla Geopolityki, która odbędzie się 18 kwietnia 2016 roku w Auditorium Maximum UJ.

IDEA

Obiecany i oczekiwany koniec historii nie nadszedł. Narodowe interesy, partykularne cele i pragnienia nie zostały zapomniane. Dziś możemy powiedzieć, iż geopolityka wróciła do łask teraźniejszości oraz, że znany nam świat po raz kolejny stoi przed obliczem wyścigu o władzę i potęgę. Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią nam o tym. Głęboka destabilizacja na Bliskim Wschodzie, konflikt na Ukrainie ale przed wszystkim coraz bardziej widoczna rywalizacja pomiędzy dwoma największymi gospodarkami – Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz Chińska Republika Ludową przypominają o roli i znaczeniu geopolityki.

Członkowie Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego dostrzegając te zależności postanowili zorganizować ogólnopolską konferencję naukową pt. Wyzwania dla Geopolityki. Konferencja ta ma na celu przeanalizowanie znaczenia klasycznych i współczesnych koncepcji geopolitycznych w stosunkach międzynarodowych. Chcemy sprawdzić na ile czas względnej stabilności w globalnych relacjach międzynarodowych zmienił skomplikowane równanie rządzące światem.

Pierwszy z proponowanych paneli będzie skupiał się na klasycznej myśli geopolitycznej we współczesnych warunkach. Warunkach, które przecież nie odpowiadają już XIX czy XX wiecznej rzeczywistości. W XXI w. mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem technologicznym, silnym poziomem regionalizacji czy choćby niespotykaną nigdy wcześniej mobilnością w transporcie i podróżowaniu. Rozwój technologiczny oprócz przenośnie skurczenia świata doprowadził do otwarcia nowych wymiarów dla geopolityki. W tym panelu postaramy się zbadać czy klasyczne koncepcje w geopolityce mogą być w dalszym ciągu stosowane w naszej rzeczywistości oraz czy geopolityka ma rację bytu we wcześniej nieobecnej dla polityki przestrzeni.

Drugi z naszych paneli będzie analizował aktualną sytuację na Bliskim Wschodzie. Nie ulega wątpliwości, iż ze względu na wojnę domową w Syrii, działalność Państwa Islamskiego oraz Kurdów region ten stał się najbardziej aktywną geopolitycznie częścią świata. Jest on obszarem przenikania się wpływów światowych i regionalnych mocarstw, a badając go nie można zapominać o interesach takich podmiotów jak Rosja, Turcja czy podmiotowo rozumiany świat arabski czy islamski. Celem tego panelu jest analiza geopolitycznych strategii partykularnych graczy oraz analiza zastanej rzeczywistości.

Trzeci panel zajmie się tak naprawdę przyszłością światowej polityki. Skupi się on na rywalizacji najsilniejszych mocarstw o wpływy i pozycję w Azji. Analiza, która zostanie tam przedstawiona będzie koncentrować się zarówno na konkurencji gospodarczej, militarnej i politycznej. Według wielu naukowców to właśnie Azja będzie nowym centrum światowego zarządzania, więc niewyobrażalnym by było nie wspomnienie o toczących się tam bitwach i konfrontacjach o pozycje lidera czy hegemona. Stany Zjednoczone Ameryki poprzez ogłoszenie swojego pivot to Asia wkroczyły z dużym rozmachem w azjatycką grę. Ich rywalizacja z obecnymi na miejscu Chinami może doprowadzić do globalnych wstrząsów w światowej polityce oraz jednocześnie będzie ona odzwierciedleniem nadchodzących przemian w globalnym systemie stosunków międzynarodowych.

Czwarty panel, studencki będzie fuzją trzech poprzednich dyskusji i dzięki temu wspomoże zrozumienie przekazanych przez ekspertów doświadczeń i wiedzy. Spotkanie na poziomie kolegów i koleżanek z różnych wydziałów i miast będzie także doskonałą okazją na integrację we wschodzącym ogólnopolskim, studenckim środowisku naukowym. Jesteśmy przekonani, iż nasza konferencja okaże się wyjątkowym forum do konfrontacji przeprowadzonych badań oraz, że dzięki udziałowi niekwestionowanych ekspertów przyczyni się ona do poszerzenia i skompletowania wiedzy w wybranych przez studentów tematach.

CELE

Za priorytety konferencji organizatorzy uznali:

  • Zwiększenie świadomości dotyczącej geopolitycznego znaczenia obecnie występujących konfliktów czy sporów,
  • Wykazanie praktycznego wykorzystania teoretycznej wiedzy do analizy współczesnych stosunków międzynarodowych,
  • Przedstawienie potencjalnych zagrożeń dla światowego porządku międzynarodowego,
  • Podjęcie próby zrewidowania myślenia o geopolityce jako mało liczącej się nauki w zglobalizowanym świecie,
  • Stworzenie rzetelnego, obiektywnego obrazu sytuacji dotyczącej skutków zderzenia odmiennych kultur i wartości,
  • Popularyzacja tematyki wśród studentów i szerszej publiczności,
  • Podjęcie dyskusji na temat wpływu sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu czy Azji na stabilność światowych relacji międzynarodowych.

ADRESACI

Projekt konferencji naukowej Wyzwania dla Geopolityki skierowany jest do wszystkich studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych uczelni. Grupę docelową stanowią w pierwszej kolejności studenci kierunków takich, jak stosunki międzynarodowe, politologia, geografia, ekonomia oraz pracownicy naukowi, w swoich badaniach podejmujący tematy związane z wpływem geografii na polityk. Podjęcie aktualnego problemu z pewnością przyciągnie wielu gości również spoza środowiska akademickiego.

9:00 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

przez Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

dr. hab. Roberta Kłosowicza, prof. UJ

9:15 – 10:15  

PANEL I EKSPERCKI

KLASYCZNA MYŚL GEOPOLITYCZNA A WSPÓŁCZESNOŚĆ

 

dr hab. Agnieszka Kastory  Koncepcja Międzymorza w polskiej myśli politycznej
dr hab. Paweł Frankowski Geopolityka i geostrategia w przestrzeni kosmicznej
dr Adrian Tyszkiewicz Geopolityczne ujęcie zjawiska potęgi.
PRZERWA KAWOWA
10:30 – 11:30  

PANEL II EKSPERCKI

KONCEPCJE GEOPOLITYCZNE BLISKIEGO WSCHODU

 

 dr Łukasz Fyderek Kalifat jako koncepcja geopolityczna? Klasyczne wątki i innowacje w geostrategii Państwa Islamskiego
 dr Rafał Lisiakiewicz Bliski Wschód w rosyjskich koncepcjach geopolitycznych
 mgr Karol Wasilewski Strategiczna kultura Republiki Turcji
PRZERWA KAWOWA
12:00 – 13:30  

PANEL III EKSPERCKI

AZJATYCKA PRZYSZŁOŚĆ GEOPOLITYKI

 

dr hab. Łukasz Gacek Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego Chin
dr Marcin Grabowski Amerykański zwrot ku Azji – między geopolityką a geoekonomią
dr Rafał Kopeć Nowa oś globalnej konfrontacji – amerykańsko-chińska rywalizacja militarna
PRZERWA OBIADOWA
14:30 – 16:00  

PANEL IV STUDENCKI

WYBRANE ASPEKTY GEOPOLITYKI

 

Karol Starowicz W cieniu Smoka: geopolityczne znaczenie Korei Północnej dla Chińskiej Republiki Ludowej
Dawid Dulak Dmowski-Piłsudski, dylemat nadal aktualny
Przemysław Stolarski (Instytut Młodego Dyplomaty) Konflikt na Morzu Południowochińskim: Odległy problem czy realne zagrożenie dla światowego ładu geopolitycznego?
Katarzyna Lorenc Media jako czynnik

GOŚCIE

 

dr hab. PAWEŁ FRANKOWSKI

Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest członkiem konsorcjum Security Dynamics in the Post-Lisbon context przy portugalskim Universidade do Minho. Bada regionalizm na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, procesy federalizacji na obszarze Afryki Wschodniej, transfer norm i standardów prawa pracy przez Unię Europejską w ramach FTAs oraz wpływ Europejskiej Polityki Kosmicznej na bezpieczeństwo regionalne i globalne.

 

dr hab. AGNIESZKA KASTORY

Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania skupione są w obszarze stosunków międzynarodowych, przede wszystkim na terenie Europy. Dr hab. Kastory szczególną uwagę poświęca relacjom na obszarze Europy Środkowej i Południowej, przede wszystkim Rumunii oraz byłej Jugosławii. Zajmuje się również problematyką rzek międzynarodowych oraz komisji rzecznych. Realizowała badania poświęcone Jugosławii w polityce państw NATO w latach 1949-1956 oraz rzekom międzynarodowym w polityce Unii Europejskiej. Jest członkiem Komisji Wojen i Wojskowości Polskiej Akademii Umiejętności, a także Komisji Środkowoeuropejskiej PAU.

 

dr ADRIAN TYSZKIEWICZ

Jest adiunktem w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także zastępcą dyrektora ds. ogólnych w tej samej jednostce. Jego zainteresowania skupiają się w obszarze historii politycznej Polski w XX i XXI w oraz myśli politycznej. Szczególną uwagę w swojej pracy naukowej poświęca geografii politycznej oraz geopolityce. Zajmuje się również polityką gospodarczą oraz militarnymi aspektami bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego.

 

dr ŁUKASZ FYDEREK

Politolog, specjalizujący się w problematyce bliskowschodniej. Jest adiunktem w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się problematyką państw autorytarnych i przechodzących transformację ustrojową. Jego zainteresowania naukowe obejmują także zagadnienia polityki zagranicznej państw Bliskiego Wschodu, odbudowy państwowości i zarządzania publicznego. W swojej pracy badawczej stara się łączyć refleksję teoretyczną z doświadczeniem empirycznym. Kilkunastokrotnie przebywał w państwach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej podróżując i prowadząc obserwację uczestniczącą. Jest autorem m.in. monografii syryjskiego systemu politycznego pt. Pretorianie i technokraci w reżimie politycznym Syrii, współautorem podręcznika pt. Wprowadzenie do problematyki pomocy rozwojowej i redaktorem pracy zbiorowej pt. Socialization, Participation and Revolution in the Middle East.

 

dr RAFAŁ LISAKIEWICZ

Pracownik Katedry Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent historii i studiów doktoranckich w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz kulturoznawstwa międzynarodowego w Instytucie Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w problematyce polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, stosunkach polsko-rosyjskich, rosyjsko-unijnych. Prowadzi badania nad uwarunkowaniami politycznymi współpracy gospodarczej z Rosją. Autor m.in. monografii Polityka Rosji wobec Polski za prezydentury Władimira Putina (2000-2008) oraz Unia Europejska jako partner strategiczny Federacji Rosyjskiej na początku XXI wieku.

 

mgr KAROL WASILEWSKI

Ekspert Centrum Inicjatyw Międzynarodowych. Doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent studiów pierwszego i drugiego stopnia w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja dyplomacja współczesna) oraz studiów I stopnia na Wydziale Orientalistycznym (kierunek turkologia). Uczestnik programu Turkey-Poland Youth Bridge organizowanego przez Biuro Dyplomacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Turcji (wrzesień 2014 r.). Odbywał praktyki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP (2010) i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP (2009).  Jego zainteresowania koncentrują się w zakresie polityki wewnętrznej i zagranicznej Turcji oraz cyberbezpieczeństwa.

 

dr hab. ŁUKASZ GACEK

Adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnik dwóch rocznych staży naukowo-badawczych w Fudan University oraz Xiamen University w Chinach. Specjalizuje się w tematyce współczesnych systemów politycznych, bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych w Azji Wschodniej. Autor pięciu monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych, takich jakZielona energia w Chinach. Zrównoważony rozwój – ochrona środowiska – gospodarka niskoemisyjna, Azja Centralna w polityce energetycznej Chin czy Bezpieczeństwo energetyczne Chin. Aktywność państwowych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.

 

dr MARCIN GRABOWSKI

Dr Marcin Grabowski pracuje w Katedrze Historii Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował w prestiżowych uczelniach amerykańskich, Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, George Washington University w Waszyngtonie, czy Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego, gdzie ukończył Global Leadership Institute. Prowadził też badania w kluczowych ośrodkach azjatyckich, Institute of Southeast Asian Studies w Singapurze, Korea Insitute of International Economic Policy w Seulu, czy Institute of Asia-Pacific Studies Uniwersytetu Waseda w Tokio.

 

dr RAFAŁ KOPEĆ

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o polityce (stopień uzyskał w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polityki bezpieczeństwa, studiów strategicznych oraz problematyki współczesnych konfliktów zbrojnych i tendencji rozwojowych w zakresie techniki wojskowej. Autor szeregu artykułów naukowych oraz monografii Strategie nuklearne w okresie pozimnowojennym (Kraków 2014) i Militarne metody zapobiegania proliferacji broni masowego rażenia (Kraków 2015), redaktor naukowy monografii Przemysł zbrojeniowy. Tendencje, perspektywy, uwarunkowania, innowacje(Kraków 2016).

PATRONI

zbiolce