Współczesna Rwanda – spotkanie otwarte

rwanda

Jak wygląda sytuacja społeczna i polityczna współczesnej Rwandy? Czy kraj ma szansę na stabilizację, demokrację i zrównoważony rozwój, biorąc pod uwagę tragiczne wydarzenia w których uczestniczyło społeczeństwo? Jak Rwanda wkracza w XXI wiek?

W spotkaniu w roli eksperta wzięły udział dr hab. Joanna Bar, profesor UP oraz mgr Monika Różalska, członek zespołu Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych.

Dr hab. Joanna Bar zajmuje się tematyką współczesnej Afryki, jej sytuacji społecznej i politycznej. Sporą część swoich badań poświęciła zagadnieniom dotyczącym Rwandy, zarówno w okresie destabilizacji i ludobójstwa, jak i u progu współczesności. Jest autorką wielu monografii dotyczących historii i teraźniejszości Afryki, jak na przykład
Po ludobójstwie. Państwo i społeczeństwo w Rwandzie 1994-2012.

Mgr Monika Różalska natomiast jest doktorantką na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2014 r. realizuje własny projekt badawczy dotyczący ścieżek rozwoju wybranych państw afrykańskich na przykładzie Rwandy i Ghany, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (PRELUDIUM 5). Interesują ją tematy takie jak rozwój społeczno-gospodarczy państw Afryki Subsaharyjskiej, polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych wobec regionu, polityka zagraniczna Chin wobec regionu, problem przywództwa w państwach afrykańskich, problem zmiany klimatu i ochrony środowiska a bezpieczeństwo żywnościowe i rozwój w krajach afrykańskich, wykorzystanie tradycji i lokalnych rozwiązań w działaniach na rzecz rozwoju.
Spotkanie miało formę wykładu otwartego połączonego z częścią dyskusyjną. Moderatorem dyskusjji był Jakub Stefanowski.

6 kwietnia 2016 r., dokładnie w 22 rocznicę zestrzelenie samolotu z prezydentami Rwandy i Burundi, Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ miało okazję porozmawiać o współczesnej Rwandzie. Dzięki uprzejmości Pani Profesor Joanny Bar dowiedzieliśmy się jak, począwszy od zakończenia ludobójstwa w 1994 r. aż do zmian w konstytucji z 2015 r., wyglądał proces dochodzenia do politycznej stabilizacji tego państwa. Pani magister Monika Różalska podzieliła się z nami swoimi osobistymi doświadczeniami z wizyty w Szwajcarii Afryki oraz przedstawiła drogę, którą Rwanda musiała przebyć aby jej poziom społeczno-gospodarczy osiągnął dzisiejszą wysokość. Podczas spotkania obie Panie potwierdziły, że współczesna Rwanda to państwo o silnym i efektywnym przywództwie oraz, iż każdy dzień, który przyczynia się do wzmocnienia stabilności i rozwoju tego kraju jest pozytywnym dniem dla narodu rwandyjskiego.