Walne Zebranie 12.06.2021. Nowe logo KSSM UJ, nowy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej

1. Bezwzględną większością głosów przyjęto nowe logo KSSM UJ
2. Wybrano nowy skład Zarządu KSSM UJ:
Barbara Stachura – Przewodnicząca
Katarzyna Sypień – Sekretarz
Kamil Sowa – Członek Zarządu ds. Finansów
Kamila Kuczyńska – Członkini Zarządu ds. Zasobów Ludzkich
Wiktoria Drapała – Członkini Zarządu ds. Promocji i Kontaktów Zewnętrznych
3. Przedstawiono sprawozdanie Zarządu z działalności Koła przez ostatni rok