Sekcja Problemów Środowiska Naturalnego

Koordynatorka: Julia Kieloch

Dzisiaj, jak nigdy wcześniej, potrzebna jest wysoka świadomość środowiskowa. Świat zmienia się zbyt szybko i zbyt gwałtownie. Złożoność procesu globalnego ocieplenia, nadmierne wykorzystywanie surowców naturalnych, przełowienie mórz i oceanów, wycinka obszarów leśnych zmuszają do działania, a przynajmniej do chwili refleksji. Scenariusz, który najprawdopodobniej czeka nas wszystkich wymusza pytanie – jak nauczyć się dbać o środowisko? Sekcja Problemów Środowiska Naturalnego postara się odpowiedzieć na to pytanie podnosząc świadomość społeczną, prowadząc analizy zachodzących procesów i współpracując z innymi jednostkami akademickimi działającymi na rzecz ochrony środowiska.

Więcej informacji na grupie: https://www.facebook.com/groups/479733562694392/