Sekcje KSSM UJ

Jedną z podstawowych form aktywności KSSM UJ jest działalność sekcji tematycznych. Podczas cotygodniowych spotkań osoby, które połączyły wspólne zainteresowania, poszerzają swoją wiedzę poprzez dyskusję nad wybranymi tekstami czy przygotowanymi referatami.

Od początku roku akademickiego 2008/09 wszystkie sekcje przyjęły formułę pracy nad 2-4 projektami rocznie. Ma to pomóc w zdobyciu praktycznych umiejętności, integracji członków sekcji a przede wszystkich w dalszym samodoskonaleniu.

W roku 2019 nastąpiły zmiany w dziale sekcji Naszego koła naukowego. Do grona dołączyła nowa Sekcja Analizy Informacji i Procesu Decyzyjnego oraz powróciła w nieco zmienione postaci Sekcja Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Polityki Gospodarczej! To oznacza nowe wyzwania i przygody dla członków oraz sympatyków KSSM UJ!

W 2020 r. członkowie i członkinie Koła powołali 3 nowe sekcje: Sekcję Ameryki Łacińskiej, Sekcję Myśli Politycznej i Sekcję Organizacji Międzynarodowych. W 2021 r. – Sekcję Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.