Historia

W październiku 1996 r., ówczesny Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ – prof. dr hab. Andrzej Mania oraz Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych UJ – prof. dr hab. Erhard Cziomer wyrazili zgodę na utworzenie Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ. Tak zaczęła się historia jednej z najprężniej działających organizacji studenckich na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Początkowo koło liczyło 31 członków. Kolejne lata przyniosły wzrost liczby realizowanych projektów. Za punkt przełomowy uznać należy grudzień 2004 r., kiedy to zorganizowano konferencję „Bliski Wschód w polityce zagranicznej Europy i Stanów Zjednoczonych”. Rozwój skali projektów wiązał się oczywiście ze stopniowym poszerzaniem koła o nowych członków – początkowo było nas zaledwie 31 – teraz KSSM UJ liczy ponad 100 członków!  Na przestrzeni lat zmianom uległa także ilość i przedmiot zainteresowań sekcji tematycznych, działających w ramach KSSM UJ.

Obecnie działa 8 sekcji  – sekcja europejska, sekcja azjatycka, symulacji negocjacji oraz debat, Europy Wschodniej, sekcja analizy informacji i procesu decyzyjnego, sekcja międzynarodowych stosunków gospodarczych i polityki gospodarczej, sekcja strategii i bezpieczeństwa międzynarodowego oraz sekcja problemów środowiska naturalnego.

Od przełomu w 2004 r. stale powiększa się liczba organizowanych projektów. Podczas kadencji 2005-2006 było to 16 wydarzeń w tym m.in. jeden projekt międzynarodowy (wyjazd członków sekcji wschodniej na konferencję we Lwowie), dwie konferencje oraz 7 wykładów i spotkań otwartych. Dwa lata później – w kadencji 2007-2008 – było to już 26 wydarzeń w tym m.in. jeden projekt międzynarodowy (wyprawa badawcza – Gruzja 2007), jedna konferencja oraz 14 wykładów i spotkań otwartych. Kadencja 2008-2009 upłynęła w „barwach sąsiedztwa” z Niemcami – to wówczas zorganizowana została jedna z większych konferencji ogólnopolskich KSSM UJ – „Barwy sąsiedztwa. Polsko-niemieckie wyzwania XXI wieku”. Z kolei w kadencji 2009-2010 za najciekawsze wydarzenie można uznać konferencję „Ropa – czarne złoto”.

Jednak wydaje się, że największym sukcesem KSSM UJ była organizacja 14 marca 2010 r. międzynarodowej konferencji – „W murach Wiecznego Miasta – między państwem a kościołem”, zwieńczona wyjazdem badawczym w dniach 6-13 października 2010 r. – „Dywizje papieża – najlepsza armia dyplomatyczna świata? Studium wpływu Stolicy Apostolskiej na wybrane aspekty stosunków międzynarodowych za pontyfikatów Jana Pawła II i Benedykta XVI”. Projekt ten został wyróżniony w kategorii „Projekt roku 2011” w konkursie StRuNa 2011.

W kadencji 2010-2011 narodził się także pomysł Festiwalu Dyplomatycznego – interdyscyplinarnego wydarzenia, łączącego konferencję ogólnopolską oraz warsztaty i turniej negocjacyjny. Festiwal Dyplomatyczny to najbardziej rozpoznawalny projekt KSSM UJ, organizowany co roku z coraz większym sukcesem.

Kadencja 2011-2012 przynosi nowe możliwości dla członków KSSM UJ, bowiem władze Instytutu Nauk Politycznych UJ zgodnie z wnioskiem wystosowanym przez KSSM UJ oraz Wydziałową Radę Samorządu Studentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ wyraziły zgodę na możliwość zaliczenia praktyk studenckich przez pracę na rzecz Koła Naukowego, działającego przy INPiSM UJ lub na rzecz WRSS WSMiPUJ. Jeśli chodzi o projekty KSSM UJ, zrealizowane w kadencji 2011-2012 to przede wszystkim wyróżnić należy konferencję „Arabskie przebudzenie – źródła, szanse, zagrożenia”, która miała miejsce 1 czerwca 2011 r. oraz konferencję „Podsumowanie polskiej prezydencji w Radzie UE”, zorganizowaną 12 marca 2012r.

Jednym z ważniejszych aspektów działalności KSSM UJ są publikacje naukowe. KSSM UJ od 2005 r. regularnie wydaje poczytny wśród studentów magazyn opinii „ARENA. Sprawy międzynarodowe”. Do tej pory udało się zrealizować aż 20 wydań „ARENY”. Ponadto, wiele konferencji naukowych, organizowanych w ramach KSSM UJ zostało zwieńczone publikacjami naukowymi. Wśród  publikacji największą popularnością wśród czytelników cieszą się – „W murach Wiecznego Miasta – między państwem a Kościołem” z 2011 r., „Polityka zagraniczna Polski . Wybrane zagadnienia i problemy”, a także „Podsumowanie Polskiej Prezydencji w UE” – obie z 2012 r. Obok magazynu opinii „ARENA. Sprawy międzynarodowe” oraz publikacji tematycznych, wizytówką wydawniczego dorobku KSSM UJ są „Zeszyty Naukowe KSSM UJ” – naukowy periodyk, wydawany ze zmienną częstotliwością od 2006 r. Do tej pory wydaliśmy 4 „Zeszyty Naukowe KSSM UJ”.

Jednak wszelkie przedsięwzięcia organizowane w ramach KSSM UJ nie mogłyby dojść do skutku bez inspirujących do działania mentorów – opiekunów naukowych KSSM UJ. Od początku istnienia KSSM UJ do kwietnia 2013 r. funkcje opiekuna Koła pełnił dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ. Funkcję tę przejął dr Piotr Bajor.

Pomimo szeregu zmian w ramach kolejnych kadencji i mnóstwa nowych pomysłów na rozwój – niezmienne pozostało i najpewniej pozostanie to, co nas połączyło – PASJA DZIAŁANIA.

W związku ze zmianą władz Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego na kolejny rok akademicki 2018-2019 nastąpiła rewizja sekcji naukowych koła. Została powołana nowa Sekcja Symulacji Negocjacji oraz Debat Oksfordzkich. W lutym 2020 r. powołano do życia Sekcję Problemów Środowiska Naturalnego.

Pandemia COVID-19 i przejście Uniwersytetu na tryb zdalny początkowo w pewnym stopniu zakłóciły działalność KSSM UJ, ale także zmusiły do znalezienia nowych form dzielenia się wiedzą. Jedną z takich form stało się nagrywanie z członkami Koła podcastów o sytuacji na arenie międzynarodowej.

Władze Koła na przestrzeni lat:

 czerwiec 2020 –

Przewodniczący: Eduard Bukata

Sekretarz: Mikołaj Salawa

Członek Zarządu ds. finansów: Dawid Tomczyk

Członek Zarządu ds. zasobów ludzkich: Julia Kieloch

Członek Zarządu ds. promocji i kontaktów zewnętrznych: Tomasz Kita

Komisja Rewizyjna: Marcin Hubicki, Patryk Dobrowolski, Maria Sobuniewska

<<<————————————————>>>

kwiecień 2019 – czerwiec 2020

Przewodniczący: Marcin Hubicki/Tomasz Kita

Sekretarz: Szymon Pazera/Patryk Dobrowolski

Członek Zarządu ds. finansów: Sara Faściszewska/Dawid Tomczyk

Członek Zarządu ds. zasobów ludzkich: Dominika Kocoń

Członek Zarządu ds. promocji i kontaktów zewnętrznych: Kacper Rafalski/Eduard Bukata

Komisja Rewizyjna: Szymon Sacha/Marcin Hubicki, Dmytro Halakhov, Adam Filus

<<<————————————————>>>

maj 2018 – kwiecień 2019

Przewodniczący: Marcin Hubicki

Sekretarz: Szymon Sacha

Członek Zarządu ds. finansów: Jan Grabowski/Sara Faściszewska

Członek Zarządu ds. zasobów ludzkich: Wojciech Zgórski

Członek Zarządu ds. promocji i kontaktów zewnętrznych: Patrycja Szaniawska/Kacper Rafalski

Komisja Rewizyjna: Evgenia Beregova, Agnieszka Wiecha, Adam Filus

<<<————————————————>>>

maj 2017 – maj 2018

Przewodnicząca: Agnieszka Wiecha

Sekretarz: Adam Filus

Członek Zarządu ds. finansów: Patryk Chojecki

Członek Zarządu ds. zasobów ludzkich: Patrycja Bardzikowska

Członek Zarządu ds. promocji i kontaktów zewnętrznych: Marie Idlin

Komisja Rewizyjna: Jakub Stefanowski, Tomasz Kalita/Wojciech Zgórski, Jan Chmielowski

<<<————————————————>>>

maj 2016 – maj 2017

Przewodnicząca: Aleksandra Mandrysz

Sekretarz: Jacek Kmieciak

Członek Zarządu ds. finansów: Magdalena Franke

Członek Zarządu ds. zasobów ludzkich: Dawid Nowicki

Członek Zarządu ds. promocji i kontaktów zewnętrznych: Iwona Suska

Komisja Rewizyjna: Beata Beliavska, Tomasz Kalita, Adam Krzykowski

<<<————————————————>>>

kwiecień 2015 – maj 2016

Przewodnicząca: Monika Klecka

Sekretarz: Jakub Stefanowski

Członek Zarządu ds. finansów: Magdalena Franke

Członek Zarządu ds. zasobów ludzkich: Aleksandra Mandrysz

Członek Zarządu ds. promocji i kontaktów zewnętrznych: Anna Kalińska

Komisja Rewizyjna: Bartosz Dudek, Andrzej Kliś, Paweł Polakiewicz

<<<————————————————>>>

kwiecień 2014 – kwiecień 2015

Przewodnicząca: Beata Beliavska

Sekretarz: Joanna Sozańska

Członek Zarządu ds. finansów: Karol Starowicz

Członek Zarządu ds. zasobów ludzkich: Patryk Kopacz

Członek Zarządu ds. promocji i kontaktów zewnętrznych: Natalia Ligorowska

Komisja Rewizyjna: Bartosz Dudek, Nadia Gubernat, Jakub Barański

<<<————————————————>>>

kwiecień 2013 – kwiecień 2014

Przewodnicząca: Simona Sienkiewicz

Sekretarz: Wojciech Gil

Członek Zarządu ds. finansów: Karolina Rybak

Członek Zarządu ds. zasobów ludzkich: Patryk Kopacz

Członek Zarządu ds. promocji i kontaktów zewnętrznych: Karolina Buczkowska

Komisja Rewizyjna: Tomasz Zacharski, Agnieszka Wolnicka, Anna Czuchryta

<<<————————————————>>>

kwiecień 2012 – kwiecień 2013

Przewodniczący: Grzegorz Stachowiak

Sekretarz: Magdalena Raczyńska

Członek Zarządu ds. finansów: Agnieszka Batko

Członek Zarządu ds. zasobów ludzkich: Simona Sienkiewicz

Członek Zarządu ds. promocji i kontaktów zewnętrznych: Agnieszka Sowa

Komisja Rewizyjna: Łukasz Filipiak, Tomasz Krupiczewicz, Tomasz Zacharski

<<<————————————————>>>

kwiecień 2011 – kwiecień 2012

Przewodniczący: Grzegorz Stachowiak

Sekretarz: Rafał Jewdokimow

Członek Zarządu ds. finansów: Agnieszka Batko

Członek Zarządu ds. zasobów ludzkich: Marina Nowacka/Simona Sienkiewicz (p.o.)

Członek Zarządu ds. promocji i kontaktów zewnętrznych: Magdalena Raczyńska

Komisja Rewizyjna: Łukasz Filipiak, Maciej Lekowski, Grzegorz Sojka

<<<————————————————>>>

kwiecień 2010 – kwiecień 2011

Przewodniczący: Wojciech Wiśniewski

Członek Zarządu ds. finansowych: Magdalena Lisińska/Agnieszka Batko

Członek Zarządu ds. zasobów ludzkich: Monika Łukasik

Członek Zarządu ds. kontaktów zewnętrznych: Tomasz Krupiczewicz

Członek Zarządu ds. promocji: Wiktoria Cekiera

Sekretarz: Dawid Mickiewicz

Komisja Rewizyjna: Anita Sęk, Jakub Graca, Grzegorz Sojka

<<<————————————————>>>

kwiecień 2009 – kwiecień 2010

Przewodniczący: Arkadiusz Kuś

Członek Zarządu ds. finansowych: Jakub Grabowski

Członek Zarządu ds. zasobów ludzkich: Anna Kowalska

Członek Zarządu ds. kontaktów zewnętrznych: Tomasz Tkaczyk

Członek Zarządu ds. promocji: Iwona Nowak/Monika Łukasik

Sekretarz: Andrzej Ocalewicz/Wojciech Wiśniewski

Komisja Rewizyjna: Paulina Chromik, Jakub Graca, Grzegorz Sojka

<<<————————————————>>>

kwiecień 2008 – kwiecień 2009

Przewodniczący: Kamil Gruner

Członek Zarządu ds. finansowych: Arkadiusz Kuś

Członek Zarządu ds. zasobów ludzkich: Anna Kowalska

Członek Zarządu ds. kontaktów zewnętrznych i promocji: Tomasz Tkaczyk

Sekretarz: Paulina Chromik

Komisja Rewizyjna: Marta Makowska, Tomasz Hanaj, Andrzej Zabielski

<<<————————————————>>>

kwiecień 2007 – kwiecień 2008

Przewodniczący: Tomasz Pawluszko

Członek Zarządu ds. finansowych: Kamil Gruner

Członek Zarządu ds. zasobów ludzkich: Adam Kirpsza/Andrzej Zabielski

Członek Zarządu ds. kontaktów zewnętrznych i promocji: Anna Dziubdziela

Sekretarz: Paulina Chromik

Komisja Rewizyjna: Michał Olaś, Tomasz Hanaj, Marcin Krowicki

<<<————————————————>>>

marzec 2006 – marzec 2007

Przewodniczący: Adam Kirpsza

Członek Zarządu ds. finansowych: Marta Woźniak

Członek Zarządu ds. zasobów ludzkich: Elźbieta Galarowska

Członek Zarządu ds. kontaktów zewnętrznych i promocji: Michał Sztuk

Sekretarz: Marcin Krowicki

Komisja Rewizyjna: Michał Olaś, Piotr Gil, Michał Walczyk

<<<————————————————>>>

marzec 2005 – marzec 2006

Przewodniczący: Paulina Wilga

Członek Zarządu ds. finansowych: Piotr Jaskier

Członek Zarzśdu ds. zasobów ludzkich: Kamila Faliszewska

Członek Zarządu ds. kontaktów zewnętrznych i promocji: Jacek Durkalec

Sekretarz: Andrzej Zabielski

Komisja Rewizyjna: Krzysztof Kopek- Przewodniczący, Marta Woźniak, Michał Walczyk

<<<————————————————>>>

kwiecień 2004 – kwiecień 2005

Przewodniczący: Tomasz Pugacewicz

Członek Zarządu ds. finansowych: Piotr Jaskier

Wiceprzewodniczący: Lidia Powirska

Wiceprzewodniczący: Igor Ruczyński

Sekretarz: Marcin Krowicki

Komisja Rewizyjna: Marta Siewierska – Przewodnicząca, Wojciech Przybylski, Ewelina Matejko

<<<————————————————>>>

kwiecień 2003 – kwiecień 2004

Przewodnicząca: Lidia Powirska

Wiceprzewodniczący: Urszula Nowak

Wiceprzewodniczący: Aleksander Zoł

<<<————————————————>>>

marzec 2002 – kwiecień 2003

Przewodnicząca: Lidia Powirska

Członek Zarządu ds. finansowych: Małgorzata Świątek

Wiceprzewodniczący: Piotr Bajor

Wiceprzewodniczący: Piotr Macki

Sekretarz: Karolina Brodzińska

<<<————————————————>>>