China, the US or both? – wykład prof. Marka Beesona

china-us-website

W imieniu krakowskiego oddziału PTSM mieliśmy przyjemność zaprosić Państwa na organizowane przez Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ seminarium, w czasie którego wykład poświęcony polityce zagranicznej Australii wygłosił prof. Mark Beeson.

Nieczęsto w Polsce rozmawia się o polityce zagranicznej Australii. Można powiedzieć, iż temat ten jest niszowy w naszym kraju i właśnie przez to spotkanie z wybitnym, akademickim ekspertem było okazją nie do zaprzepaszczenia. Dzięki wykładowi profesora Marka Bessona uczestnicy tego wydarzenia mieli szansę zapoznania się z szczerą oraz fragmentami nieco kontrowersyjną analizą aktualnej australijskiej polityki zagranicznej.

Obywatele tego państwa, w ostatnim czasie, zaczęli zdawać sobie sprawę ze wzrostu znaczenia Chińskiej Republiki Ludowej w stosunkach międzynarodowych. Sytuacja taka sprawia, że na ich ustach pojawiają się pytanie o przyszłość relacji pomiędzy Australią, Chinami i Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Profesor Besson przedstawił zarówno w perspektywie ekonomicznej, geopolitycznej, militarnej zależności, które kształtują wspomniane relacje.

Australia pomimo, iż nie jest światowym mocarstwem stanowi liczącego się partnera i sojusznika w walce o dominację na Dalekim Wschodzie czy w regionie Pacyfiku. Dla Chińskiej Republiki Ludowej jest ona po pierwsze szansę na bezpieczne inwestycje oraz po drugie stabilnym źródłem zakupu surowców energetycznych. Dla obu potęg zapewnienie sobie stabilnych i przyjaznych stosunków z Australią staje się coraz ważniejszym celem ich polityk zagranicznych.

Przed samą Australią stoją poważne decyzje. Jej polityka będzie wpływała na sytuację w całym regionie, a na pytanie jak będą wyglądały relację pomiędzy w/w trójką nie ma jednej dobrej odpowiedzi. KSSM UJ jest wdzięczny, iż mógł współorganizować spotkanie oraz przede wszystkim dziękuję Profesorowi Besssonowi za poświęcony czas i przekazana wiedzę.