Konferencje Studenckie

– Interkulturowy Dialog? – czyli o różnych wymiarach Kultury (4 października 2008)

– Mniejszości narodowe i etniczne (12 maja 2008)

– I Przeglądowa Konferencja Politologicznych Kół Naukowych ‚Politeja’ (27 marca 2008)

– Spory i konflikty zbrojne współczesnego świata (15-16 marca 2008)