Dla Autorów

WYTYCZNE DLA AUTORÓW

Oczekujemy tekstów z dwóch kategorii:

  • stricte naukowych artykułów będących analizą konkretnych zagadnień, o objętości 8-11 stron (główne cechy: wykorzystanie aparatu naukowego, obiektywny opis),
  • tekstów będących jedną z ogólnie przyjętych form dziennikarskich, o objętości 4-6 stron, charakteryzujących się tzw. lżejszym piórem (główne cechy: brak aparatu naukowego, analiza i opis zagadnienia punktem wyjścia do jego subiektywnej oceny itd.), np. felietony, wywiady, eseje, recenzje, reportaże.

Wytyczne dotyczące pisania artykułów można znaleźć tutaj. Stosowanie się do nich jest warunkiem koniecznym do publikacji tekstu, uwzględnianym w jego ocenie.