„Ad meliora tempora. Zagrożenia współczesnego świata” – 10 kwietnia 2017 r.

Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (KSSM UJ) pragnie wszystkich serdecznie zaprosić na ogólnopolską konferencję nt. praw człowieka pt. „Ad meliora tempora. Zagrożenia i problemy współczesnego świata”. Wydarzenie odbędzie się 10 kwietnia w Sali Wystawowej Auditorium Maximum.

Jest to konferencja naukowa będąca podsumowaniem dotychczasowej działalności Sekcji Prawa Międzynarodowego i Praktyki Dyplomatycznej KSSM UJ, w ramach której zorganizowano w grudniu 2016 roku cykl wydarzeń promujących prawa człowieka, pt. „Human Rights Month”. Projekt ten został przeprowadzony we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka w ramach cyklu „Watch Docs – Zrób to sam”.

Z uwagi na to, że program „Human Rights Month” cieszył się dużą popularnością wśród zainteresowanych, celem organizatorów jest zwrócenie uwagi po raz kolejny na problem praw człowieka we współczesnym świecie, tym razem w innej odsłonie, tj. przez pryzmat problemów i zagrożeń, z jakimi boryka się szeroko pojęta społeczność międzynarodowa. Dlatego nie zabraknie miejsca dla takich tematów jak konflikty międzynarodowe, prawa mniejszości czy cyberterroryzm, między innymi.

Jakie są cele naszego projektu?
👉Zwrócenie uwagi młodych ludzi na palące problemy współczesnego świata, które poważne zagrażają przestrzeganiu praw człowieka.
👉Analiza wybranych zagrożeń międzynarodowych i ich wpływ na proces ochrony praw człowieka.
👉Przedstawienie przemilczanych w opinii publicznej konfliktów i ich analiza przez pryzmat przestrzegania praw człowieka tamże.
👉Podjęcie próby zrozumienia współczesnego ładu światowego i sporządzenia prognoz (jakie konsekwencje lub w co mogą przerodzić się poruszane problemy).

Wszystkich zainteresowanych tą tematyką serdecznie zapraszamy!

Link do wydarzenia na Facebooku: „Ad meliora tempora. Zagrożenia współczesnego świata”.