Wyjazd studyjny do Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Ośrodka Studiów Wschodnich

Dnia 12 grudnia 2019 roku miał miejsce wyjazd studyjny do Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Ośrodka Studiów Wschodnich, podczas których studenci mieli okazję dowiedzieć się o metodach pracy, jak i drogach kariery w tych dwóch państwowych jednostkach analitycznych.

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz Ośrodek Studiów Wschodnich są jednymi z najważniejszych think tanków w Europie Środkowej i Wschodniej. Sytuując się pomiędzy światem polityki a niezależną analizą, zapewniają wsparcie decydentom i dyplomatom, inicjując publiczną debatę ekspercką oraz upowszechniając wiedzę o współczesnych stosunkach międzynarodowych. Działalności tych ośrodków przyświeca przekonanie, że proces podejmowania decyzji na arenie międzynarodowej powinien się opierać w jak największym stopniu na wiedzy płynącej z rzetelnych i wiarygodnych badań.

 

Poniżej krótka fotorelacja z wyjazdu.