Dnia 12 grudnia 2019 roku miał miejsce wyjazd studyjny do Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Ośrodka Studiów Wschodnich, podczas których studenci mieli okazję dowiedzieć się o metodach pracy, jak i drogach kariery w tych dwóch państwowych jednostkach analitycznych.

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz Ośrodek Studiów Wschodnich są jednymi z najważniejszych think tanków w Europie Środkowej i Wschodniej. Sytuując się pomiędzy światem polityki a niezależną analizą, zapewniają wsparcie decydentom i dyplomatom, inicjując publiczną debatę ekspercką oraz upowszechniając wiedzę o współczesnych stosunkach międzynarodowych. Działalności tych ośrodków przyświeca przekonanie, że proces podejmowania decyzji na arenie międzynarodowej powinien się opierać w jak największym stopniu na wiedzy płynącej z rzetelnych i wiarygodnych badań.

 

Poniżej krótka fotorelacja z wyjazdu.