Sekcja Wschodnia

Koordynator: Zofia Sedina

Kontakt: sekcja.wschodnia@kssm.pl

 

Sekcja Wschodnia KSSM UJ jest jedną z najdłużej działających w Kole. W swojej działalności zajmujemy się szeroko rozumianym Bliskim i Dalekim Wschodem – obszarem postradzieckim, państwami azjatyckimi, ich problemami politycznymi i społecznymi. Z racji sąsiedztwa oraz geograficznej bliskości najczęściej poruszane przez nas tematy dotyczą państw byłego ZSRR, ale nie ograniczamy się tylko do tych aspektów.

Chcesz wiedzieć czego dotyczą nasze spotkania i kiedy odbędą się następne? Dołącz do naszej grupy na facebooku!