Sekcje

Jedną z podstawowych form aktywności KSSM UJ jest działalność sekcji tematycznych. Podczas cotygodniowych spotkań osoby, które połączyły wspólne zainteresowania, poszerzają swoją wiedzę poprzez dyskusję nad wybranymi tekstami czy przygotowanymi referatami.
Od początku roku akademickiego 2008/09 wszystkie sekcje przyjęły formułę pracy nad 2-4 projektami rocznie. Ma to pomóc w zdobyciu praktycznych umiejętności, integracji członków sekcji a przede wszystkich w dalszym samodoskonaleniu.