Członkostwo

CZŁONKOSTWO W KSSM UJ | Q&A

Kto może być członkiem KSSM UJ?
Członkiem Koła może być każdy student Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jak zostać członkiem KSSM UJ?
Wypełnioną deklarację członkowską oraz składkę za rok akademicki(w wysokości 15 PLN na semestr) należy przekazać koordynatorowi sekcji, członkowi Zarządu KSSM UJ ds. finansów lub wpłacić na nr konta: 69 1240 3002 1111 0010 8260 7907.
Zarząd KSSM UJ podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków Koła.

———————————————–

Wszystkie pytania należy kierować na adres Wojciecha Zgórskiego – członka Zarządu ds. Zasobów Ludzkich (ludzie@kssm.pl)

Deklaracja członkowska KSSM UJ Deklaracja-czlonkowska-KSSM-UJ