Członkostwo

CZŁONKOSTWO W KSSM UJ | Q&A

Kto może być członkiem KSSM UJ?
Członkiem Koła może być każdy student Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jak zostać członkiem KSSM UJ?
Wypełnioną deklarację członkowską oraz składkę za obecny semestr (w wysokości 10 PLN) należy przekazać koordynatorowi sekcji, członkowi Zarządu KSSM UJ ds. finansów lub wpłacić na nr konta: 89 1140 2004 0000 3902 7692 9149.
Zarząd KSSM UJ podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków Koła.

———————————————–

Wszystkie pytania należy kierować na adres Julii Sulewskiej- członka Zarządu ds. Zasobów Ludzkich (ludzie@kssm.pl).

Ankieta personalna KSSM UJ | PDF | ODT

Deklaracja członkowska KSSM UJ | PDF | ODT