Wykłady i spotkania otwarte

Wykłady otwarte

China, the US or both? – wykład prof. Marka Beesona

Ludzie sprzedani. Prawda o handlu ludźmi (25.11.2014)

Przez Afrykę dyplomatycznie

Wykład otwarty „Piractwo somalijskie a transport morski – wyzwanie XXI wieku” dr Katarzyny Wardin (30 listopada 2011)

Wykład otwarty „Seks, małżeństwo i władza w Etiopii” dr Hanny Rubinkowskiej-Anioł i mgr Zuzanny Augustyniak (17 listopada 2011)

Wykład otwarty „Polskie kontyngenty wojskowe w stabilizowaniu państw upadłych – przypadek afgański” płk. dra hab. Dariusza Kozerawskiego, prof. AON (3 czerwca 2011)

Wykład otwarty prof. Marka Waldenberga (6 marca 2008)

Wykład otwarty „Wielokulturowy charakter współczesnej społeczności międzynarodowej oraz jego konsekwencje” prof. dra hab. Kazimierza Lankosza (3 kwietnia 2008)

Wykład gen. prof. Stanisława Kozieja (8 stycznia 2008)

Wieczór autorski prof. dr hab. Andrzeja Nowaka (24 października 2007)

Wykład otwarty „Imperialne dziedzictwo Rosji – wyzwanie dla współczesnej Federacji Rosyjskiej” dra Henryka Głębockiego (8 grudnia 2005)

 

Spotkania otwarte

OZE w Afryce (21.04.2016)

Współczesna Rwanda – spotkanie otwarte (06.04.2016)

Spotkanie sekcji KSSM UJ (04.04.2016)

Wyzwania polityki wschodniej  (23.03.2016)

Spotkanie otwarte z dr Joanną Bocheńską (16.03.2016)

Spotkanie otwarte z Bartłomiejem Telejko (6 maja 2014)

Spotkanie otwarte z kpt. Krzysztofem Kotiukiem (8 grudnia 2011)

Spotkanie otwarte z majorem Thomasem Grahamem (11 maja 2012)

Spotkanie otwarte z Jimem Hockingiem, dyrektorem ICDI (8 kwietnia 2011)

Spotkanie otwarte z drem Krzysztofem Liedelem (29 kwietnia 2008)

Marines jako narzędzie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych (6 października 2008)

Spotkanie z red. Wojciechem Łuczakiem (11 kwietnia 2008)

Spotkanie z drem Olafem Osicą (1 kwietnia 2008)

Spotkanie z red. Markiem Magierowskim (30 maja 2008)

Praktyka działania Rady Bezpieczeństwa ONZ (8 kwietnia 2008)

Spotkanie z Konsul Generalną USA – Anne Hall (11 stycznia 2008)

Spotkanie z Radosławem Sikorskim (15 października 2007)

Spotkanie z drem Tomaszem Białkiem (23 maja 2007)