Wyjazdy i wizyty krajowe

Wizyta Sekcji Afrykańskiej w Warszawie (25 kwietnia 2014)

Wizyta w Konsulacie Generalnym RFN w Krakowie (11 stycznia 2012)

„Czarny Ląd oczami młodych” – panel dyskusyjny na Uniwersytecie Warszawskim (16-17 grudnia 2011)

Przysposobienie dyplomatyczne (20-21 kwietnia 2009)

X Polskie Spotkania Europejskie (10-11 maja 2003)

Nowoczesne Technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic, Warszawa (14 maja 2008)

Wizyta studyjna w Warszawie – MSZ RP, MON RP oraz AON (18-19 listopada 2004)

Wizyta studyjna w Warszawie – MSZ RP, MON RP, Ambasada Rosji (26 marca 2008)

Wizyta studyjna w Warszawie – OSW (11 maja 2007)