Zeszyty Naukowe KSSM UJ

logo

„Zeszyty Naukowe KSSM UJ” to naukowy periodyk wydawany ze zmienną częstotliwością od 2006 r. Tytuł ten jest – obok publikacji tematycznych i magazynu „ARENA. Sprawy międzynarodowe” – wizytówką wydawniczego dorobku Koła. Stanowi to najlepszy dowód prężnej, aktywnej działalności KSSM UJ – nie tylko w sferze organizacyjnej, ale również naukowej, czyli najważniejszej, najbardziej prestiżowej.

IDEA

 

„Zeszyty Naukowe KSSM UJ” są tytułem otwartym. Na jego łamach znajduje się miejsce przede wszystkim na artykuły członków KSSM UJ – pełnych pasji działania studentów stosunków międzynarodowych. Są one dostępne także dla sympatyków Koła, chcących mieć udział w jego bogatej działalności. Niemniej jednak każdego Autora cechować musi pełna zaangażowania i naukowej rzetelności dążność do szczegółowego poznania i późniejszego opisu otaczającej nas rzeczywistości międzynarodowej, co nie jest zadaniem prostym. Potwierdzają to słowa Adama Daniela Rotfelda, który opisując postzimnowojenny świat międzynarodowej polityki, stwierdził, iż po załamaniu się systemu dwubiegunowego „(…) wszyscy zaczęli szukać innych formuł organizacji świata. Nie wiedzieli i do dzisiaj nie wiedzą, jak nazwać to, co powstało”. Za byłym ministrem spraw zagranicznych można powtórzyć także dalej – o ile wiadomo, czym była zimna wojna, o tyle wciąż nie wiemy, co wyróżnia czasy, w których żyjemy.

Współczesne stosunki międzynarodowe to dyscyplina naukowa niezwykle dynamiczna, wewnętrznie zróżnicowana, a przez to prężnie i szybko się rozwijająca. To wreszcie dziedzina życia każdego z nas – poprzez postępującą globalizację wydarzenia pozornie odległe mogą warunkować najprostsze życiowe decyzje i zachowania. Najlepszą odpowiedzią, zabezpieczeniem przed dynamiką rzeczywistości zdaje się więc być rzetelna wiedza, fachowe poznanie. To właśnie cel „Zeszytów Naukowych KSSM UJ” – mają one w zakresie poruszonych w nich tematów przybliżyć Czytelnikowi otaczający go świat, ułatwić zrozumienie i zainspirować do dalszego – dokładniejszego i głębszego – jego poznawania.

 

WYDANIA

z1 „Zeszyty Naukowe KSSM UJ” 2013, nr 1(4)
z2  „Zeszyty Naukowe KSSM UJ” 2011, nr 1(3)
z3 „Zeszyty Naukowe KSSM UJ” 2007, nr 1(2)
z4 „Zeszyty Naukowe KSSM UJ” 2006, nr 1(1)

 

REDAKCJA

Redaktor: Magdalena Raczyńska

Studentka I roku studiów II stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (INPiSM UJ). Absolwentka studiów I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe w INPiSM UJ. W latach 2011-2012 członek Zarządu Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (KSSM UJ) ds. promocji i kontaktów zewnętrznych. W latach 2012-2013 Sekretarz KSSM UJ. Współredaktor „Zeszytów Naukowych KSSM UJ”. Sekretarz redakcji czasopisma „Poliarchia. Studenckie Zeszyty Naukowe Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Współautorka publikacji „Podsumowanie polskiej prezydencji w Radzie UE” (Kraków 2012). Publikowała w magazynie „ARENA. Sprawy międzynarodowe”. Zainteresowania naukowe: dyplomacja współczesna, public relations w stosunkach międzynarodowych, Unia Europejska, organizacja i zarządzanie w biznesie.

Redaktor: Grzegorz Stachowiak

Student II roku studiów II stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (INPiSM UJ). Absolwent studiów I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe w INPiSM UJ. W latach 2011-2013 Przewodniczący Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (KSSM UJ). Współredaktor i współautor publikacji „Podsumowanie polskiej prezydencji w Radzie UE” (Kraków 2012). Współredaktor pomocniczy i współautor publikacji „Polityka zagraniczna Polski. Wybrane zagadnienia i problemy” (Kraków 2012). Współredaktor „Zeszytów Naukowych KSSM UJ”. Redaktor naczelny magazynu „ARENA. Sprawy międzynarodowe”. Zainteresowania naukowe: polityka zagraniczna Polski po 1989 r.; polityczne procesy integracyjne w Europie, szczególnie przywództwo polityczne w Unii Europejskiej; współczesne systemy polityczne; historia stosunków międzynarodowych po 1815 r.

 

WYTYCZNE DLA AUTORÓW

WYMOGI FORMALNE

Każdy tekst przesłany do redakcji „Zeszytów Naukowych KSSM UJ”, aby zostać zakwalifikowanym do dalszych etapów procesu wydawniczego, musi spełniać szereg wymogów formalnych.

  1. Artykuł stricte naukowy – wszelkie eseje, przedruki cudzych artykułów, publicystyka itd. zostaną odrzucone.
  2. Preferowana objętość – 20-30 stron standaryzowanego maszynopisu (w przypadku większej – wymagana konsultacja z redakcją).
  3. Kompletna bibliografia zawierająca wszelkie źródła, z których korzystał Autor.
  4. Zgodność ze standaryzacją. Uwaga! Przed wysłaniem tekstu do recenzji zostanie sporządzona opinia redakcji na temat kwestii techniczno-redakcyjnych, w tym umiejętności stosowania wytycznych standaryzacyjnych. Ma to rangę niższą niż opinia recenzenta na temat kwestii merytorycznych, aczkolwiek może decydować o publikacji tekstu.

 

TERMINY

Terminy nadsyłania tekstów do kolejnych numerów „Zeszytów Naukowych KSSM UJ” są każdorazowo ustalane przez redakcję i podawane do powszechnej wiadomości na stronie internetowej KSSM UJ w zakładce „Publikacje: Zeszyty Naukowe KSSM UJ”, na oficjalnym profilu KSSM UJ w portalu Facebook oraz za pośrednictwem oficjalnego mailingu KSSM UJ.

 

KONTAKT

Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Adres korespondencyjny:
ul. Jabłonowskich 5
31-114 Kraków

Siedziba:
al. Mickiewicza 3, pok. 012
31-120 Kraków

 

Propozycje tematów artykułów oraz wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres zeszyty.naukowe@kssm.pl.