Ameryka Łacińska w stosunkach międzynarodowych

11

Oddajemy do rąk Czytelników unikalny zbiór atykułów dotyczący tematu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, analizowanego z perspektywy badaczy stosunków międzynarodowych. Dziesięć tekstów wchodzących w skład tomu odnosi się do roli systemu latynoamerykańskiego we współczesnym świecie, zarówno traktując kontynent jako podmiot autonomiczny, jak i odnosząc się do konkretnych procesów zachodzących wewnątrz niego.

 

„AMERYKA ŁACIŃSKA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

pt1

 

Publikacja dostępna na

w formacie PDF.

Redakcja: Magdalena Lisińska, Beata Beliavska

Autorzy: Lubomir W. Zyblikiewicz, Edyta Chwiej, Patrycja Cedro, Katarzyna Cholewińska, Dominika Woźniak, Marcin Fatalski, Alicja Fijałkowska, Wiktoria Cekiera, Magdalena Lisińska, Tomasz Rudowski.

Recenzja naukowa: Artur Gruszczak, Monika Ślufińska, Agnieszka Nitszke, Piotr Bajor, Marcin Tarnawski, Karol Derwich.

Wydawca: Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Miejsce i rok wydania: Kraków 2015

Skład i przygotowanie do druku: Krakowska Oficyna Naukowa „Tekst” (www.kon-tekst.pl)

ISBN: 978-83-932398-7-0

SPIS TREŚCI:

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA AKTUALNĄ POZYCJĘ AMERYKI ŁACIŃSKIEJ I KARAIBÓW W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

Edyta Chwiej

AMERYKA ŁACIŃSKA WOBEC TRANSFORMACJI GOSPODARKI I POLITYKI ŚWIATOWEJ

Ludomir W. Zyblikiewicz

LATYNOAMERYKAŃSKA KONCEPCJA BEZPIECZEŃSTWA

Patrycja Cedro

ANTYIMPERIALIZM W POLITYCE ZAGRANICZNEJ PAŃSTW LATYNOAMERYKAŃSKICH – MIĘDZY RETORYKĄ A PRAKTYKĄ

Katarzyna Cholewińska

PROCESY NARODOTWÓRCZE AMERYKI POŁUDNIOWEJ W ŚWIETLE TEORII PARADYGMATU MODERNISTYCZNEGO

Dominika Woźniak

USA I ODRODZENIE LEWICOWEGO POPULIZMU W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ

Marcin Fatalski

TELEWIZJA A IMPERIALIZM. CASUS USA I AMERYKI ŁACIŃSKIEJ

Alicja Fijałkowska

PLATFORMY WSPÓŁPRACY UNII EUROPEJSKIEJ I AMERYKI ŁACIŃSKIEJ

Wiktoria Cekiera

CZY MALWINY SĄ ARGENTYŃSKIE? SPÓR O ARCHIPELAG FALKLANDÓW-MALWINÓW Z PERSPEKTYWY LATYNOAMERYKAŃSKIEJ

Magdalena Lisińska

HAITI I DOMINIKANA – DWA MODELE ROZWOJU PAŃSTWA POSTKOLONIALNEGO

Tomasz Rudowski