Projekty Badawcze

„Dywizje papieża” – najlepsza armia dyplomatyczna świata?

Rola mniejszości polskiej na Litwie

Anabaza 90 lat później – transsyberyjskim szlakiem Legionu Czechosłowackiego (28 lipca – 24 sierpnia 2008)

Kaukaz/Gruzja 2007 (wrzesień-październik 2007)

Zespół Badawczy ds. Tarczy Antyrakietowej w Polsce