Problem upadku państw w Rogu Afryki – sprawa lokalna czy globalna?

Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

ma zaszczyt zaprosić na debatę zatytułowaną
„Problem upadku państw w Rogu Afryki – sprawa lokalna czy globalna?”

Data: 27 listopada 2013 r., 18:15

Miejsce: Aula Średnia B, Auditorium Maxuimum, ul. Krupnicza 35

Uczestnicy:

dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ -historyk i badacz stosunków międzynarodowych, specjalizuje się w badaniach nad relacjami między dyplomacją a siłami zbrojnymi, zagadnieniami bezpieczeństwa międzynarodowego i konfliktami zbrojnymi. Autor m.in. monografii pt. „Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych”. Prowadził badania m.in. w Etiopii, Somalii i Republice Środkowoafrykańskiej.

mgr Krzysztof Tlałka – doktorant w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, absolwent stosunków międzynarodowych oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problemach bezpieczeństwa w Rogu Afryki, szczególnie na konfliktach międzynarodowych i wewnętrznych, operacjach pokojowych oraz zagadnieniach integracji regionalnej.

Katarzyna Graniczewska – absolwentka kulturoznawstwa międzynarodowego na UJ, pracownik organizacji pozarządowych działających w Kenii oraz Tanzanii. Jako przedstawiciel środowiska międzynarodowego brała udział w organizacji wyborów prezydenckich w Kenii w 2013 r.