Granica polsko-ukraińska – nowy mur berliński czy okno na Europę?

Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

ma zaszczyt zaprosić na debatę

„Granica polsko-ukraińska – nowy mur berliński, czy okno na Europę?”

Polska i Ukraina, ze względu na położenie geopolityczne, są intensywnie powiązane więzami historyczno-kulturowymi. Wieloletnie budowanie wzajemnych stosunków na pokojowej koegzystencji i zaufaniu zaowocowało solidnymi relacjami oraz wsparciem w demokratycznych przemianach. Jednak obecnie Ukraina znajduje się w momencie, gdzie ciężko przewidzieć jej dalsze losy. Czy państwo ulegnie presji Rosji, czy też obierze drogę integracji z Zachodem? Jak sytuacja na Krymie będzie warunkować przyszłe stosunki międzynarodowe?

Sekcja Wschodnia Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego dostrzegła potrzebę zorganizowania debaty, która będzie profesjonalną analizą obecnej sytuacji politycznej na Ukrainie, jej wpływu na emigrację do Unii Europejskiej oraz perspektywach na przyszłość. Stanowi to doskonałą okazję do wysłuchania zdania ekspertów i skonfrontowania ich z własnymi opiniami.

 

Data: 19 marca 2013 r., 16:00

Miejsce: Auditorium Maximum, Aula Średnia A

Eksperci:

Tamila Shutak (Wicekonsul Ukrainy w Krakowie)

dr Agnieszka Korniejenko (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ)

dr Piotr Bajor (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ)